top of page
Beach Vacation

Åbningstider og ferie

Åbningstider

Mandag - Fredag kl. 7.00 - 16.30
(andre tider kan evt. aftales)

Der er lukket:

  • mellem jul og nytår

  • i lige år i uge 42, men ikke i uge 8 og modsat i ulige år

  • 2-3 uger i juli/ august

  • fredag efter Kristi himmelfartsdag, samt alle helligdage

Ferie

Jeg har ferie med løn.
Jeg holder mellem 32 og op til 35 lukkedage om året. ( 6 ugers ferie og op til 5 afspadseringsdage, som kompensation for den lange åbningstid, forældresamtale efter lukketid, kursusdeltagelse efter lukketid.

 

Der bliver uddelt ferieplan for hele året, i januar måned, således har forældrene tid og mulighed for at finde anden pasningsløsning, hvis man ikke selv vil/kan holde ferie, når jeg holder fri. På ferieplanen melder jeg 32 dage ud, derudover forbeholder jeg mig ret til at have muligheden for at holde 3 dage mere løbende over året, som selvfølgelig bliver meddelt i god tid.

Min private pasningsordning er lukket i alle weekends og helligedage. 

Pasningsordningen og forældre indgår en aftale på privatretligt grundlag, så aftaler om ferieafvikling, herunder antal dage skal fremgå af pasningsaftalen. 

Åbningstider og ferie: List
bottom of page