top of page
Therapy Session

Kommunens rolle

Tilsyn / Godkendelse

Aalborg Kommune skal godkende den enkelte pasningsordning - både personen og den skriftlige aftale.
Godkendelse af en privat børnepasser omfatter bl.a. vurdering af m², sikkerhedsforanstaltninger, dyr, røg, transport af børn, personlige kvalifikationer samt tavsheds- og underretningspligt.
Aalborg Kommune indhenter straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på den private børnepasser. Derudover indhentes der straffeattest og sociale oplysninger på alle i husstanden over 15 år.
Aalborg Kommune skal godkende den skriftlige aftale før pasningsordningen kan påbegyndes.
Der føres løbende tilsyn. Der foretages minimum 4 tilsyn om året - dette kan være både anmeldt og uanmeldt besøg. Tilsynet tager udgangspunkt i godkendelsesskemaet og sikrer, at de forhold som børnepasseren er godkendt under overholdes. Det sikres, at der er læring, trivsel og udvikling hos børnene. Generelle problemstillinger kan vendes, og børnepasseren vejledes omkring sprog, allergi, motorik og almen trivsel.
Aalborg Kommune har pligt til at indberette til Skattevæsenet, når der indgås en pasningsaftale.

Tilskud

Der kan søges kommunalt løntilskud på 75 % (dog max. 6084 kr. pr. barn pr. måned i 2022).

Aalborg Kommune giver søskendetilskud til privat pasning. Men ordningen er ikke omfattet af reglerne om friplads.

Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge til det samme barn. Dog kan der ved delvis barsel og arbejde udbetales tilskud til det, der svarer til antallet af arbejdstimer.

Tilskuddet falder den måned hvori børnene bliver 3 år.
Børn på 3 år kan få det høje tilskud til en 0-2 årig, men kun hvis kommunen ikke kan tilbyde en børnehaveplads indenfor pladsgarantiområdet.

Kommunens rolle: List
bottom of page