top of page
Education Books Bookshelfs

Kursus / Efteruddannelse

Forening

Jeg er medlem af Foreningen privat pasning i Nordjylland.
Foreningen står for at arrangere kurser, stormøder og foredragsholdere, så vi hele tiden kan holde os ajour inden for børnepasning. Her får vi også informationsmateriale.
Jeg mener, det er vigtigt at videreudvikle sig selv og dygtiggøre sig, derfor deltager jeg løbende i kurser og foredrag, som foregår i min fritid, om aftenen og i weekender.
Jeg har deltaget i:

Kursus

 • Grundkursus for pædagogmedhjælper

 • Førstehjælp (grundkursus) Jeg fornyer det hvert 2. -3. år - sidst i 2019

 • Opfølgning på førstehjælpskursus sidst i 2021

 • Vedligeholdelse af førstehjælp

 • Kommunikation

 • Børns udtryksformer 0-3 årige

 • Børn og natur

 • Motorik for 0-3 årige

 • Børns sprog

 • Børn og følelser

 • Kommunikation og forældresamarbejde

 • Børns kompetenceudvikling 0-5 år

 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

 • Leg med sprog ved SOSU Nord

 • Brug af IT medier i pasningsordningen

 • 2015: Neuropædagogisk som redskab i pædagogisk arbejde v/SOSU

 • 2017: Pædagogisk læreplan i dagtilbud v/SOSU

 • 2017: Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde v/SOSU

 • 2018: Måltidet i pædagogisk arbejde v/SOSU

 • 2019: Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet v/SOSU

 • 2019: Den styrkede pædagogisk læreplan v/SOSU

 • 2019: Sansemotorisk udvikling og lege (ved Sanseuniverset)

 • 2020: Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner (SOSU)

Foredrag

 • Niels Jægerup: Få selvhjulpende børn

 • Sigrid Riise: Børneopdragelse

 • Olav Bennedbæk: Stress og spisning

 • Jesper Juul: Kompetente børn

 • Lola Jensen: Hjælp vi har børn

 • Claus Pedersen - Børns sprogudvikling, sprogstimulering og talevanskeligheder

 • For tidligt fødte børn

 • Tavshedspligt og underretningspligt ved SOSU Nord

 • Marianne Fabrin: Sund kost

 • 2015: Stimulatik m/ Camilla Oxvig

 • 2015: Go´mad til mad 1-3 år v/food college

 • 2016: Sund mad uden madspild

 • 2016: Æblebørn – en vinter uden sygdom m/ Anette Straadt

 • 2016: Motorik terapi – sansebørn m/ Gitte Randorff

 • 2016: Sprogstimulering m/ Lotte Salling

 • 2016: Tidlig opsporing og bekymringsafklaring m/Anne Marie Glavind

 • 2018: Kunsten at sige nej

 • 2018: Sund mad uden madspild m/ Lene Brun 

 • 2018: Stimulering af børns motoriske udvikling

 • 2020: Webinar - Sprog og leg

 • 2021: Den følsomme hjerne m/ Susan Hart 

 • 2022: Regulering gennem leg m/ Faceit v/ Carsten Møller

 • 2022: Webinar - Børns følelser og angst m/Faceit v/ Carsten Møller

Kursus / Efteruddannelse: List
bottom of page