top of page
Cute Girl

Hvad er en privat børnepasser?

Arbejder i eget hjem og modtager max. 5 fuldtids børn i alderen ½ år til skolestart.

Egne børn, der passes hjemme, tæller med i det samlede antal godkendte børn, efter start i skole tæller de ikke med i det samlede antal.

Betragtes som selvstændig erhvervsdrivende privat børnepasser.

Forældre har ikke arbejdsgiverforpligtelser. Forældre betaler en fast takst som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie og sygdom. Den private børnepassere afregner selv  b-skat. med SKAT.

Får ikke anvist børn igennem pladsanvisningen

Skal selv finde børn at passe, og forvalter selv venteliste.

Der kan søges kommunalt løntilskud på 75 % (dog max. 6663 kr. pr. barn pr. måned i 2024).

Tilskuddet udbetales forud til forældrene, som sammen med egenbetalingen, udbetaler til børnepasser. Ved forlangende skal der kunne fremvises kvitteringer for udbetaling.

Betaler selv alle hjælpemidler

Såsom højstole, puslebord, legetøj m.m.

Beskrevet i dagtilbudsloven

Ordningen privat pasning er under § 78 + 79 i dagtilbudsloven.

Hvad er en privat pasningsordning: List
bottom of page