top of page
Parents with Child

Forældresamarbejde

  • Jeg vil skabe en god daglig kontakt.

  • Jeg respekterer forældrenes forskelligheder.

  • Jeg inddrager forældrene i børnenes hverdag. Jeg gør meget ud af at fortælle om barnets dag, ting der er sket / blevet sagt noget sjovt, små pudsige episoder, både godt og skidt.

  • Jeg ønsker en åben dialog med forældrene, man må aldrig være bange for at spørge om noget - det værste der kan ske er, at man får et nej.

  • Jeg fortæller forældrene om ugens program, hvad vi har af planer.

  • I juli holder jeg grillfest lige inden sommerferien, hvor forældrene selv har kød med til egen familie, resten af menuen og drikkevarer sørger jeg for.

  • Jeg holder forældre-samtaler 1 gang om året, om barnets trivsel og udvikling.

  • Jeg holder juletræsfest med forældre og søskende, hvor der danses om juletræ og børn og forældre får gaver.

  • Jeg tilbyder forældre-kaffe for alle ved et barns afslutning.

  • Jeg har en lukket Facebook-gruppe for forældre og bedsteforældre, hvor jeg ligger fotos og fortællinger op, om dagligdagen i pasningsordningen.

Samarbejdet mellem forældre og privat børnepasser bygger på gensidig tillid og har til formål, at sikre barnet en god og tryg hverdag. Den trygge hverdag skabes ved, at der er kontinuitet i hverdagen, og at forældre og privat børnepasser i fællesskab støtter og udfordrer barnet.
Når denne altafgørende tryghed er skabt, giver den en tæt og berigende relation for både børn og voksne.
Det er vigtig for mig at have et super godt samarbejde med forældre omkring barnet og jeg prøver, at inddrage forældre så meget mulig i vores dagligdag.
Jeg går ind for åben dialog – bare spørg – der findes ingen dumme spørgsmål.
Det vægtes højt, at I henvender jer direkte til mig, hvis der er nogle problemer omkring pasning eller noget der undrer jer. Det er vigtigt for mig, med en personlig professionalisme, at skabe tryghed, indhold og glæde i hverdagen.
Den daglige kontakt, når barnet hentes og bringes, er vigtig for alle. Børn og voksne får en god start ved, at de voksne giver tid og ro til at få sagt goddag og farvel.

Forældresamarbejde: List
bottom of page