top of page
Image by Jon Tyson

Værd at vide

Ang. pasningsordningen

 • Jeg har 5 barnevogne, der står til rådighed, med godkendt sele og dyne+pude.

 • Ligeledes får barnet en kasse og en skuffe tildelt, hvori man kan have skiftetøj, hue, vanter, bleer og sko mm., så man ikke behøver at tage en taske med hver dag.

 • Når barnet stopper i pasningsordningen, får I "barnets bog", som indeholder billeder af tiden i pasningsordningen og div. papir mm.

 • En privat børnepasser har mulighed for at få godkendt en vikar, som kortvarigt kan passe børnene hos den private børnepasser. Vikaren kan benyttes, hvis den private børnepasser skal til læge eller lignende.
  Vikaren skal godkendes og der indhentes sociale oplysninger, straffeattest og børneattest. Aalborg kommune har ikke derudover nogen godkendelse af vikaren.
  Som forældre skal man skrive under på, at man accepterer at den aktuelle vikar passer sit barn. Børnepasseren skal informere forældrene, når der benyttes vikar.
  Jeg har en vikar tilknyttet min private pasning.

 • Der er mulighed for hjælp hos "PPR" og "udviklingsafsnit", hvis der er problemer med barnets udvikling, men kun i samarbejde med forældre

 • En privat børnepasser har skærpet underretningspligt efter servicelovens § 36, hvilket betyder, at jeg skal underrette Børne- og familiechefen i det distrikt jeg bor om al omsorgssvigt, misbrug og overgreb

 • Jeg bruger udviklingsskemaer hver ½ år om barnet trivsel og udvikling. Skemaerne giver en unik mulighed for, at jeg og forældre, i samarbejde ser det enkelte barns kompetencer og udviklingsområder. Udfyldte skemaer bruges også i forhold til pædagogiske aktiviteter og nærmeste udviklingszone.

Betaling

 • Der er betaling i 12 måneder om året.

 • Betaling foregår til bankkonto fra betalingsservice. Der betales forud månedsvis.

 • Pengene skal stå på min konto den 1. i måneden.

 • Indbetaler man ikke rettidigt, kan jeg nægte at modtage barnet, og pasning vil først blive genoptaget, når pengene er registeret på min konto.

Udmeldelse og ændringer

 • Ændringer vedrørende telefonnumre meddeles til børnepasseren

 • Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel. Udmeldelse skal ske inden den 1. i en måned og er gældende fra den næstfølgende 1.

 • Alle meddelelser til kommunen vedr.

  • opstart

  • ændringer af tider/løn

  • opsigelse

  SKAL være skriftlige med forældrenes og børnepasserens underskrift
  Børnepasseren har de aktuelle sedler liggende

Værd at vide: List
bottom of page